Προυποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 

  • Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
  • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
  1. νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών που έχουν εξειδίκευση είτε μέσω εκπαίδευσης είτε μέσω προϋπηρεσίας
  2. απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πιστοποιημένης μεταλυκειακής εξειδίκευσης σε αντικείμενα σχετικά με τον πολιτισμό.