Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 11/03/2013 έως και 30/04/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:

 

  • Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ (Εγνατία 154, Μαγδαληνή Σαραφιανού - τηλ. επικοινωνίας 2310 291266)
  • Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Τσακίρη Σοφία –τηλ. επικοινωνίας 2310 994034, Χριστίνα Λιόντα -  τηλ. επικοινωνίας 2310 994009)