Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων

 

ΔΡΑΣΗ 20  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΩΡΕΣ: 49
ΑΤΟΜΑ: 15
   
Α/Α Α. Π.
1 ΔΕΘ 334
2 ΔΕΘ 383
3 ΔΕΘ 135
4 ΔΕΘ 388
5 ΔΕΘ 257
6 ΔΕΘ 243
7 65
8 ΔΕΘ 249
9 166
10 ΔΕΘ 131
11 ΔΕΘ 21
12 134
13 ΔΕΘ 319
14 165
15 126

 

ΔΡΑΣΗ 21    
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΩΡΕΣ: 49  
ΑΤΟΜΑ: 15  
     
Α/Α Α. Π.  
1 ΔΕΘ 274  
2 ΔΕΘ 314  
3 ΔΕΘ 85  
4 NEW  
5 263  
6 ΔΕΘ 109  
7 ΔΕΘ 80  
8 146  
9 254  
10 ΔΕΘ 293  
11 286  
12 141  
13 ΔΕΘ 211  
14 244  
15 127  

 

ΔΡΑΣΗ 22  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
ΩΡΕΣ: 49
ΑΤΟΜΑ: 15
   
Α/Α Α. Π.
1 156
2 26
3 154
4 227
5 77
6 111
7 ΔΕΘ 30
8 ΔΕΘ 376
9 ΔΕΘ 369
10 ΔΕΘ 91
11 241
12 ΔΕΘ 194
13 158
14 187
15 ΔΕΘ 226

 

 

ΔΡΑΣΗ 23  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΩΡΕΣ: 49
ΑΤΟΜΑ: 15
   
Α/Α Α. Π.
1 ΔΕΘ 117
2 225
3 184
4 ΔΕΘ 169
5 ΔΕΘ 297
6 125
7 ΔΕΘ 267
8 ΔΕΘ 234
9 112
10 ΔΕΘ 220
11 185
12 ΔΕΘ 205
13 ΔΕΘ 296
14 ΔΕΘ 100
15 124

 

ΔΡΑΣΗ 24  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΩΡΕΣ: 49
ΑΤΟΜΑ: 15
   
Α/Α Α. Π.
1 ΔΕΘ 321
2 243
3 ΔΕΘ 68
4 189
5 ΔΕΘ 371
6 119
7 ΔΕΘ 317
8 195
9 262
10 ΔΕΘ 161
11 ΔΕΘ 224
12 84
13 ΔΕΘ 339
14 69
15 ΔΕΘ 207

 

ΔΡΑΣΗ 25  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΠΠ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΡΕΣ: 49
ΑΤΟΜΑ: 15
   
Α/Α Α. Π.
1 ΔΕΘ 213
2 31
3 ΔΕΘ 292
4 94
5 260
6 174
7 276
8 ΔΕΘ 129
9 180
10 157
11 ΔΕΘ 323
12 ΔΕΘ 181
13 138
14 56
15 153
16 177
17 135
18 117
19 ΔΕΘ 279
20 172
21 64
22 ΔΕΘ 18
23 ΔΕΘ 23
24 ΔΕΘ 74
25 18

 

ΔΡΑΣΗ 26  
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΩΡΕΣ: 49
ΑΤΟΜΑ: 15
   
Α/Α Α. Π.
1 ΔΕΘ 214
2 ΔΕΘ 51
3 ΔΕΘ 294
4 211
5 ΔΕΘ 326
6 106
7 61
8 104
9 252
10 ΔΕΘ 325
11 133
12 ΔΕΘ 286
13 ΔΕΘ 160
14 ΔΕΘ 155
15 48