ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΦΚΘ

Αγαπητοί ωφελούμενοι,

Παρακαλούμε επισκεφτείτε το site του ΟΦΚΘ ( http://www.filmfestival.gr ), προκειμένου να ενημερωθείτε και να υποβάλετε αίτηση εφόσον ενδιαφέρεστε για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών εκατόν εικοσιτεσσάρων (124) ατόμων και έξι (6) ατόμων (καλλιτεχνικό προσωπικό και δημοσιογράφους) έως έξι (6) μηνών (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 55ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=605&newsid=2005).

Σημειώστε, ότι η κάλυψη των παραπάνω θέσεων δεν μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ».

Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το link

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2185&lang=el

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης

Δελτίο τύπου της συνάντησης εργασίας στο Ολυμπιακό Μουσείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με ικανοποιητική συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων και Αναπτυξιακών Συμπράξεων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, η 1η Συνάντηση Εργασίας, που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4 «Forum Συνεργασίας και Κοινωνικού Διαλόγου με Συναφείς Κοινοπραξίες», της πράξης «Πολιτισμός: Η Δημιουργική Πλευρά της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη”.  Επιπλέον σημαντικός αριθμός Αναπτυξιακών Συμπράξεων που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη συνάντηση, απηύθυναν χαιρετισμό.

Βασικό στόχο της πραγματοποιηθείσας συνάντησης, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε η ίδρυση Δικτύου Συνεργασίας μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων που υλοποιούν σχέδια ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, ενώ ο άξονας της συζήτησης, επικεντρώθηκε στους σκοπούς καθώς και στον τρόπο λειτουργίας του υπό ίδρυση Δικτύου, με το διακριτικό τίτλο «Συμ-Πράξεις».

Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, η διάχυση της τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη μηχανισμών που θα συμβάλλουν στη συνεχή ανταλλαγή εμπειριών, η ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων των έργων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, αλλά και η διερεύνηση των δυνατοτήτων για την επίτευξη του στόχου απασχόλησης των ωφελουμένων, εμπεριέχονται αφενός στους προβληματισμούς που κατατέθηκαν και αφετέρου στις στοχευμένες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενέργειες και δράσεις που επιβάλλεται να δρομολογηθούν καθώς περιλαμβάνονται και στους σκοπούς του υπό ίδρυση Δικτύου Συνεργασίας.

Για όλα τα παραπάνω, αποφασίστηκε, συντάχθηκε και υπογράφηκε από όλους τους συμμετέχοντες, Σύμφωνο Ίδρυσης Δικτύου Συνεργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων και Φορέων Υλοποίησης Δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, ώστε να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση και την υλοποίηση όλων των άνωθεν στόχων, ενώ αποφασίστηκε να προωθηθεί προς υπογραφή και στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά δεν κατέστη δυνατή η παρουσία τους στη συνάντηση.